Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické hodnocení výstavby a provozu kogenerační jednotky 

   Author: Nickolas Němeček; Supervisor: Szetei Ladislav; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato diplomová práce je zaměřena na využití kogenerační jednotky v teplárenství. Práce popisuje v první části původní stav městské plynové kotelny jen s plynovými kotli, její funkčnost a výrobu. V druhé části je popsán ...