Now showing items 1-2 of 2

  • Udržitelné investice v dopravě 

   Author: Ondřej Tichý; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Smejkal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se věnuje udržitelným investicím do dopravy splňujícím kritéria evropské taxonomie pro udržitelné investice. První část práce je věnována úvodu do problematiky dopravy a udržitelných investic. Je zde ...
  • Využití protihlukových stěn pro výrobu elektřiny 

   Author: Mikuláš Prouza; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kropelnický Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá tématikou využití protihlukových stěn k výrobě elektrické energie. Teoretická část se věnuje problematice produkce emisí skleníkových plynů na území Evropy, stanovení cílů v oblasti klimatu ...