Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti energetických úspor pro vybraný objekt 

   Author: Vojtěch Matouš; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá energeticko-ekonomickou optimalizací víceúčelové sportovní haly v Novém Boru. Práce postupuje v souladu s principy studie proveditelnosti energetických úspor. V práci jsou nejdříve popsány ...