Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické vyhodnocení optimalizace provozu bioplynové stanice 

   Author: Marek Stejskal; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Moravec Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým návrhem a hodnocením konverze stávající bioplynové stanice na výrobnu biometanu v prostředí České republiky. Byla provedena rešerše relevantní legislativy Evropské unie i ...