• Analýza trhu s elektrotechnickými součástkami v ČR z pohledu tržní pozice firmy Panasonic 

   Autor: Kováčik Filip; Vedoucí práce: Podivínský Tomáš; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem práce je stanovení tržní pozice společnosti Panasonic na trhu s relé v ČR. Ke stanovení velikosti trhu využívám vlastní metodu, kterou by bylo možné úspěšně aplikovat po provedení několika dílčích odborných odhadů. ...
  • PoE switche v síťové infrastruktuře kamerových dohledových systémů 

   Autor: Skořepa Vratislav Pavel; Vedoucí práce: Hofman Radek; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou tržního segmentu výrobců a dodavatelů kamerových dohledových systémů. Na základě zjištěných požadavků bude vybrán nejvhodnější PoE switch z produktového portfólia společnosti ZyXEL. Pro zvolený ...
  • Procesní řízení ve webovém studiu 

   Autor: Horváth Bruno; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato závěrečná práce byla zpracována v prostředí malého podniku, který se zabývá především webdesignem a online marketingovými činnostmi. Hlavním cílem práce je na základě procesního a činnostního přístupu k řízení podniku ...
  • Předpoklady uplatnění marketingu v podmínkách Průmyslu 4.0 

   Autor: Stejskalová Kateřina; Vedoucí práce: Jandová Veronika; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem diplomové práce je realizace externích marketingových analýz, které zmapují stávající situaci a navrhnutí opatření, které společnosti pomohou v uplatnění marketingu v podmínkách Průmyslu 4.0. Diplomová práce se v ...
  • Vazba plánu výroby na plán odbytu 

   Autor: Zoubek Lukáš; Vedoucí práce: Rouček Vítězslav; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)