• Regulace distribučních společností v ČR a ve světě 

      Autor: Lískovec Martin; Vedoucí práce: Tupý Onřej; Oponent práce: Holasová Adéla
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
      Tato diplomová práce se zabývá regulací distribučních společnosti v České republice a ve vybraných zemích. V první části práce je popsána problematika přirozených monopolů, která je typická pro síťové odvětví distribuce ...