• Ceny tepla z CZT a jejich vývoj 

      Autor: Caisl Petr; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Trinkl Aleš
      Diplomová práce na téma Ceny tepla z CZT a jejich vývoj zpracovává čtyři základní oblasti. První oblast se věnuje popisu obecných principů při centralizované výrobě tepelné energie a technologickému popisu teplofikační ...