Now showing items 1-3 of 3

  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Author: Hejč Aleš; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Mercel Břetislav
  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Author: Grecman Daniel; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením spotřeby energie v rodinném domě. Je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou popsány faktory ovlivňující spotřebu energie a legislativa ...
  • Úspory energie ve výrobním podniku 

   Author: Linhartová Kateřina; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se věnuje úsporám energie v pekárně, která se zabývá předpečením různých druhů pečiva a jejich následným šokovým zmrazením. Po úvodní části, kde rozebírám vybranou evropskou a českou legislativu, analyzuji ...