Now showing items 1-1 of 1

  • Regulace distribučních společností v ČR a ve světě 

   Author: Lískovec Martin; Supervisor: Tupý Onřej; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá regulací distribučních společnosti v České republice a ve vybraných zemích. V první části práce je popsána problematika přirozených monopolů, která je typická pro síťové odvětví distribuce ...