Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza změn trhu s regulační energií 

   Author: Žižka Václav; Supervisor: Holasová Adéla; Opponent: Pech Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této diplomové práce je analýza možných dopadů změn trhu s regulační dle budoucí směrnice EU, která má zajistit lepší spolupráci mezi sousedními členskými státy EU v oblasti regulace elektrizační soustavy. Analýza ...
  • Dopad zavedení Direktivy 2009/125/EC (Ecodesign) na ekonomiku distribuční společnosti 

   Author: Pacholíková Lucie; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Diplomová práce se zabývá dopadem Direktivy 2009/125/ES (Ecodesign) na distribuční společnost PREdi, a.s., konkrétně na transformátorech o výkonu 630 kVA. Jedná se o druhou etapu snížení ztrát, která bude platit od roku ...
  • Ekonomické zhodnocení modelu konceptu Smart Grids 

   Author: Holasová Adéla; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Geuss Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Finanční analýza firmy 

   Author: Špatný Jan; Supervisor: Pastejřík Jan; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této diplomové práci se zabývám finanční analýzou vybrané firmy. Zabýval jsem se jak minulostí firmy od roku 2005, tak prognózoval možný budoucí vývoj do roku 2021. Dále jsem porovnal některé ukazatele s odvětvím. Z ...
  • Regulace distribučních společností v ČR a ve světě 

   Author: Lískovec Martin; Supervisor: Tupý Onřej; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá regulací distribučních společnosti v České republice a ve vybraných zemích. V první části práce je popsána problematika přirozených monopolů, která je typická pro síťové odvětví distribuce ...
  • Regulace trhu a vliv na efektivnost sítí 

   Author: Horák Petr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Holasová Adéla
   Cílem této diplomové práce je určení vlivu regulace odvětví distribuce elektřiny na efektivitu. V první části práce je uvedeno stručné seznámení s odvětvím elektroenergetiky, a také obecný popis právních předpisů ovlivňující ...
  • Strategie automobilky ve využití baterií z elektromobilu 

   Author: František Žert; Supervisor: Holasová Adéla; Opponent: Špatný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá praktickým využitím použitých baterií z elektrických vozidel označovaných jako 2nd life baterie. V první části vysvětluji akumulaci elektrické energie v energetické soustavě. Zde je kladen důraz především ...