Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza hodnocení stavu vybraného rozvodného zařízení v distribuční soustavě 

   Author: Šmaus František; Supervisor: Hejhal Martin; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení stavu vybraných zařízení v distribučních transformátorových stanicích. V teoretické části je věnována pozornost především termínu asset management, strategiím správy aktiv ...
  • Analýza vytváření rezerv na budoucí vyřazování jaderných elektráren z provozu 

   Author: Hejhal Martin; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Beranovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomika provozu a výměny transformátorů 

   Author: Hron Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Hejhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práce se zabývá parametry pro návrh transformátoru, principem činnosti transformátoru a vysvětluje jeho optimální zatížení. Výstupem práce je jednak optimální velikost a počet paralelně pracujících transformátorů ...
  • Hospodárný provoz transformátoru 

   Author: Pilous Martin; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejhal Martin
   Transformátor je elektrický netočivý stroj, který se užívá především ke změně napětí. Sestává ze dvou a více elektrických vinutí kolem společného magnetického obvodu. Pravidelnou diagnostikou lze odhalit vznikající vady a ...