Now showing items 1-20 of 32

  • Analýza vybraných nákladů kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich optimalizace 

   Author: Roub Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vývoje cen elektřiny 

   Author: Klimešová Michaela; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Application of Standalone Photovoltaic System. 

   Author: Timofei Abramov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Kašák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The purpose of the master thesis is estimation of effectiveness of photovoltaic system implementation. In the thesis two approaches are investigated. In the first approach firm-owner of PV system covers their own demand, ...
  • Autonomous power system using wind and solar energy 

   Author: Gutnik Ivan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ceny tepla z centrálního zásobování teplem a jejich vývoj 

   Author: Vrbata Luboš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Cost of electrical energy in complex energy system 

   Author: Doroshenko Alexandr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
   Wind power is the most developing area in the Kazakhstan renewable energy market, but there are a lot of limitations on its integration into power system, including balancing activities. The main idea is to locally balance ...
  • Diskont a riziko budoucích hotovostních toků 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry 

   Author: Ershov Vadim; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Zadák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   The thesis considers the technical - economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry. Autonomous power supply system has been implemented for power system optimization and ...
  • Ekonomická analýza dělení nákladů při KVET 

   Author: Málek Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická efektivita a potenciál nových decentrálních energetických zdrojů 

   Author: Němec Miloš; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Beneš Martin
   Diplomová práce se zabývá ekonomickou efektivitou a potenciálem nových decentralizovaných zdrojů energie využívajících obnovitelné zdroje. V prvním bodě je nejprve analyzována současná energetická legislativa a Státní ...
  • Ekonomické hodnocení a technické řešení výstavby malé vodní elektrárn 

   Author: Zasadil Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomie provozu výzkumných a demonstračních reaktorů 4. generace: Aplikace na projekt GFR ALLEGRO 

   Author: Kundrlík Jan; Supervisor: Bělovský Ladislav; Opponent: Beneš Martin
  • Energy Audit of FSUE "Tomsk Electrotechnical Plant" 

   Author: Terskikh Ivan; Supervisor: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Finanční analýza firem 

   Author: Kosina Ondřej; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení spolehlivosti distribuční sítě; 

   Author: Dobšovič Adam; Supervisor: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hospodárný průřez vedení 

   Author: Foubík Jindřich; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti uplatnění akumulace tepla v prostředí ČR 

   Author: Antl Filip; Supervisor: Kubíček Michal; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce popisuje technologie akumulace tepla a potenciál jejich využití v České republice. Zaměření je kladeno na uplatnění akumulátorů tepla v teplárenství s ohledem na místní podmínky. Hlavní část práce ...
  • Ocenění odběrového diagramu velkého železničního dopravce 

   Author: Král Filip; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Optimalizace spotřeby elektřiny v energetické výrobě (teplárně) 

   Author: Dobiáš Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace tarifu při odběru elektřiny 

   Author: Kavalír Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)