Now showing items 79-98 of 509

  • Application of Standalone Photovoltaic System. 

   Author: Timofei Abramov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Kašák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The purpose of the master thesis is estimation of effectiveness of photovoltaic system implementation. In the thesis two approaches are investigated. In the first approach firm-owner of PV system covers their own demand, ...
  • Archetypy značky a jejich využití při tvorbě a řízení brandu společnosti 

   Author: Lenka Vybíralová; Supervisor: Pešek Ondřej; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se zabývá využíváním archetypů a archetypální identity při budování brandu výhradně u českých značek, které působí na českém trhu. V teoretické části práce se zaměřuji na charakteristiku způsobů budování ...
  • Artificial system of controlling renewable hybrid systems 

   Author: Tkachev Stanislav; Supervisor: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Assessment of effectiveness the use of solar panels 

   Author: Bulgakov Aleksandr; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   This paper presents a model for the economic evaluation of electrical energy production from photovoltaic systems. The economic evaluation model takes into account all the operational incomes as well as all the expenses ...
  • Audit projektového řízení v nevýrobní společnosti 

   Author: Veselý Petr; Supervisor: Janiš Petr; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Audit účetní závěrky podniku 

   Author: Tulach Vojtěch; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jelínek Filip
   Teoretická část této práce se věnuje popisu a definici účetního auditu, legislativnímu rámci a mezinárodním auditorským standardům. V teoretické části jsou dále popsány pracovní postupy auditora při ověřování účetní závěrky ...
  • Automatické obchodování pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Šedek Pavel; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Autonomous hybrid power supply system based on wind generator, photovoltaic panel, and diesel generator 

   Author: Alexander Karateev; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   This paper is devoted to renewable energy sources and their use in decentralized systems, which is relevant for current situation in Russia’s remote and decentralized regions. That is why diesel power stations supply most ...
  • Autonomous power system using wind and solar energy 

   Author: Gutnik Ivan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Benchmarking cloudových řešení na základě dat ze síťového provozu 

   Author: Uhlíř Vojtěch; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Předmětem této diplomové práce je inovativní metoda pro porovnání cloudových poskytovatelů z hlediska síťové odezvy globálních cloudových služeb. K získání reálných dat byla zasádně rozšířena a vylepšena existující platforma ...
  • Bezpečnostní rizika komunikace prostřednictvím moderních mobilních zařízení 

   Author: Brejcha Jiří; Supervisor: Hofman Radek; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budování značky v prostředí akademických institucí 

   Author: Aleš Górecki; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pešek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu a budování značek v prostředí akademických institucí. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou vymezeny klíčové pojmy a představeny analytické metody, použité ...
  • Business, market and economic anylysis for a photovoltaic company to enter Turkish market 

   Author: Özelçi Mert; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Mach Pavel
   Obnovitelné zdroje energie se stávají stále populárnějšími a v mnoha případech i nenahraditelnými. Solární energie je jedním z nejslibnějších obnovitelných zdrojů pro ohřev a výrobu elektřiny. Cílem této diplomové práce ...
  • Byznys analýza projektu přechodu z ICT on-premise do cloudového prostředí 

   Author: Mráz Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Slabý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou přechodu z on-premise řešení na řešení založené na cloud computingu z pohledu projektového řízení a vytvoření nástroje na odhad nákladů pro analýzu v tomto projektu. %Hlavním obsahem ...
  • Calculation of Integrated protection of electrical equipment 

   Author: Agata Kalganova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Ehrenberger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   The goal of this work is to develop a methodology for the integrated calculation of the protection of electrical equipment. A comprehensive calculation is a joint calculation of the earthing and protection system. Short ...
  • Cenová regulace v elektroenergetice uplatňovaná ERÚ 

   Author: Drahý Jan; Supervisor: Vrbová Ludmila; Opponent: Němeček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

   Author: Vencelík Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...
  • Ceny tepla z centrálního zásobování teplem a jejich vývoj 

   Author: Vrbata Luboš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Ceny tepla z CZT a jejich vývoj 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Trinkl Aleš
   Diplomová práce na téma Ceny tepla z CZT a jejich vývoj zpracovává čtyři základní oblasti. První oblast se věnuje popisu obecných principů při centralizované výrobě tepelné energie a technologickému popisu teplofikační ...
  • Cloud computing, virtualizace, ekonomická srovnání 

   Author: Drobný Martin; Supervisor: Moravec Zdeněk; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)