Now showing items 258-277 of 528

  • Marketingová strategie softwarového produktu 

   Author: Hradil František; Supervisor: Cirkva Lukáš; Opponent: Kemr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketingový výzkum možností rozšíření trhu 

   Author: Hronza Radek; Supervisor: Pfalzerová Kateřina; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody ekonomické regulace v energetických odvětvích 

   Author: Liška Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody ekonomické regulace v telekomunikacích 

   Author: Eliáš Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody ekonomické regulace ve vodárenství 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce se zabývá ekonomickou regulací odvětví vodárenství. V práci je popsána současná struktura odvětví a subjekty, působící na českém trhu. Spolu s uplatněnou metodou regulace se uvádí další navrhovaný postup ...
  • Metody hodnocení efektivity práce obchodníků a servisních techniků ve firmě 

   Author: Kovanda Pavel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce pojednává o efektivitě práce a o metodách hodnocení zaměstnanců. V úvodní části jsou uvedeny teoretické základy týkající se efektivity, motivace, metod a způsobů hodnocení zaměstnanců a procesů. V další ...
  • Metody statistické analýzy v časových řadách 

   Author: Novotný Vladimír; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Mezinárodní marketing při prodeji lékařských terapeutických přístrojů v Evropě 

   Author: Petráš Radim; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Firešová Michaela
   Tato práce řeší problematiku prodeje zdravotnického terapeutického zřízení na německý trh. Cílem této práce je provést analýzu německého trhu podle teoretických základů obsažených v úvodní části práce. Zaměřil jsem se ...
  • Mezinárodní trh s plynem 

   Author: Aslanbek Balkizov; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Mezera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá trhem s plynem ve dvou vybraných zemích – v Německu a České republice. V teoretické časti zde analyzovány základní vlastnosti zemního plynu, jeho využiti v Evropě, současný stav trhu a ...
  • Mobilní a bezkontaktní platby 

   Author: Sedláček Vadim; Supervisor: Verecký Štěpán; Opponent: Vítek Miroslav
   Tato diplomová práce se zabývá dnes velmi diskutovaným tématem mobilních a bezkontaktních plateb. Analyzuje dopady stávajících i nových technologií na pokrok ve vnímání použití bezkontaktních plateb a prověřuje možná rizika ...
  • Model of a thermosolar power plant with parabolic trough collectors 

   Author: Jiménez Valeda Félix; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Model použití akumulace elektřiny 

   Author: Šmíd Jakub; Supervisor: Jelínek Filip; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se věnuje akumulaci elektrické energie. V první části diplomové práce jsou rozebrány nejběžnější technologie akumulace elektřiny. Je popsán princip jejich funkce, technické a ekonomické parametry, ...
  • Modelování a hodnocení investic do tepelných elektráren 

   Author: Vodička Pavel; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování a předpověď tržních cen elektrické energie 

   Author: Dolenský Martin; Supervisor: Helisová Kateřina; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá krátkodobým predikováním spotových cen elektrické energie. Práce obsahuje přehled přístupů k predikování cen elektřiny. Jsou zde popsány vybrané metody z kategorie statistických přístupů, konkrétně z ...
  • Modelování energetických trhů agentními systémy 

   Author: Pánek Ondřej; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování energetických trhů agentními systémy 

   Author: Arne Lilienkamp; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vinkler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Vytvoření plně integrovaného evropského trhu s elektřinou je omezeno fyzickými omezeními, která jsou způsobena zvláštním charakterem elektřiny jako obchodovaného zboží. Přetížení přenosových kapacit mezi různými oblastmi ...
  • Modelování nákladů na teplo rodinného domu z OZE 

   Author: Kratochvíl René; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bauer Jan
  • Modelování nákladů rodinného domu na teplo z konvenčních zdrojů 

   Author: Ferfecki Lukáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bauer Jan
  • Modelování produkční funkce v ekonomice 

   Author: Soudný Michal; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Motivace investorů k budování nového jaderného zdroje za podmínek současného trhu 

   Author: Štván Vítězslav; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Adamec Marek
   Obsahem této diplomové práce je širší pohled na podporu nových jaderných zdrojů na území Evropské unie, podložený výpočty ekonomické návratnosti jednotlivých variant. Díky vysokým investičním i provozním nákladům a velmi ...