Now showing items 119-138 of 509

  • Efektivnost inovací v elektrotechnice 

   Author: Doležal Luboš; Supervisor: Švejda Pavel; Opponent: Tomek Gustav
  • Efektivnost kogenerace v bytovém době 

   Author: Hora Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivnost užití energie na výrobních linkách závodu Tyco Electronics EC Trutnov 

   Author: Mach Marek; Supervisor: Moravec Michal; Opponent: Vastl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Efektivnost variant rekonstrukce elektrického rozvodu v družstevním domě 

   Author: Chramosta David; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce pojednává o rekonstrukci elektrického rozvodu v bytovém družstvu. Práce porovnává více variant rekonstrukce pomocí ekonomických kritérií jako je čistá současná hodnota, roční ekvivalentní peněžní tok ...
  • Efektivnost změny způsobu napájení bytového domu elektřinou 

   Author: Michal Beránek; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato diplomová práce popisuje současný stav bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, zejména z pohledu napájení elektřinou a charakterem spotřeby. Dále uvádí základní legislativní podmínky pro připojení k distribuční ...
  • Efektivnost změny způsobu napájení bytového domu elektřinou 

   Author: Michal Beránek; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce popisuje současný stav bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, zejména z pohledu napájení elektřinou a charakterem spotřeby. Dále uvádí základní legislativní podmínky pro připojení k distribuční ...
  • Effects of Renewable Energy on European Union’s Energy Import 

   Author: Isa Cakir; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Linhartová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Energy is used in all fields of the modern world and its usage has vital importance in all of our lives. Even a short interruption in energy supply will cause serious consequences in the supply chain since almost all sectors ...
  • Efficiency estimation of industrial equipment in ore-dressing and processing enterprise 

   Author: Olga Bolotnikova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   The object of study is the Aikhal mining and processing plant. This enterprise is characterized by high-energy intensity and, in accordance with the legislation of the Russian Federation, requires energy audit inspections. ...
  • Ekonomická analýza dělení nákladů při KVET 

   Author: Málek Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická analýza kombinované výroby elektrické energie a tepla spalováním biomasy 

   Author: Kopt Miroslav; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická analýza vytápění bytového domu 

   Author: Mlýnek Pavel; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická analýza výstavby a provozu fotovoltaických panelů na rodinný dům 

   Author: Titka Kristián; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická analýza zemního spojení 

   Author: Orlet Martin; Supervisor: Žák František; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická efektivita a potenciál nových decentrálních energetických zdrojů 

   Author: Němec Miloš; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Beneš Martin
   Diplomová práce se zabývá ekonomickou efektivitou a potenciálem nových decentralizovaných zdrojů energie využívajících obnovitelné zdroje. V prvním bodě je nejprve analyzována současná energetická legislativa a Státní ...
  • Ekonomická efektivita lokální distribuční soustavy 

   Author: Soukupová Zuzana; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Jelenecký Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem lokálních distribučních sítí, které představují pro dnešní energetiku perspektivní cestu k prosazení moderních technologií a nových systémových přístupů. Práce zařazuje lokální ...
  • Ekonomická efektivnost energetického využití odpadu 

   Author: Ondřej Mráz; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit ekonomii výstavby a provozu zařízení pro energetické využití komunálního odpadu, ve srovnání s původním zdrojem tepla. Práce shrnuje použitelné technologie energetického využití ...
  • Ekonomická efektivnost implementace systému automatického monitorování kvality v telekomunikacích 

   Author: Blašková Ľubica; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická efektivnost instalace fotovoltaických panelů na rodinném domku 

   Author: Metlička Radek; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ekonomická efektivnost pěstování biomasy pro energetické účely 

   Author: Jusić Alen; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická efektivnost využití bioplynu 

   Author: Haba Tomáš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)