Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalita pájených a lepených vodivých spojů v elektrotechnice 

   Author: Bím Jiří; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním spojů vytvořených pájecí pastou a elektricky vodivým lepidlem. Práce je rozdělena na technickou a ekonomickou část. Technická část se dále dělí na teoretickou a praktickou. Teoretická ...