Now showing items 1-1 of 1

  • Využití moderních technologií pro podporu marketingových aktivit v malých firmách 

   Author: Tesařová Michaela; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Bakalářská práce představuje společnost Sklospol, spol. s r. o. Cílem práce je zvýšit povědomí o společnosti na internetu a tím přilákat nové zákazníky. První část této práce je věnována shrnutí teoretických poznatků, které ...