Now showing items 1-1 of 1

  • Vývojová analýza ochran před přímým zásahem objektů bleskem 

   Author: Fořt Radim; Supervisor: Efmertová Marcela; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou přímých ochran před sekundárními účinky bleskových proudů. Součástí práce je také část, věnující se bleskovým výbojům, jejich vzniku, průběhu a typickým klíčovým fyzikálně-technickým ...