Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh inženýrské sítě NN 

   Author: Jiří Drazdík; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce představuje reálný návrh projektu na vybudování nového vedení nízkého napětí v obci Třebešice. V první části práce jsou popsány potřebné náležitosti pro zpracování projektu. Následně jsou aplikovány tyto náležitosti ...