Now showing items 1-2 of 2

    Větrné turbíny, odporový a vztlakový princip, Savoniuv rotor, ekonomická efektivnost. (2)
    Wind turbines, resistance and buoyancy principle, Savonius Wind turbine, economic effectiveness. (2)