Now showing items 1-1 of 1

    • Studie ekonomického a ekologického přínosu recyklace elektroodpadu v ČR a SR 

      Author: Zimmermannová Anna; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Pavlátka Pavel
      Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na ekologický význam a pokúsiť sa o ekonomickú analýzu recyklácie osvetľovacích zariadení s obsahom nebezpečných látok. V tejto bakalárskej práci sa venujem legislatívnym predpisom, ...