Now showing items 1-20 of 80

  • Alternativní možnosti ve využití bioplynu v ČR 

   Author: Karel Andrle; Supervisor: Honzík Miroslav; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Diplomová práce se zabývá problematikou bioplynových stanic, zejména na území České republiky. Analyzuje situaci týkající se dotační podpory tepla a elektřiny v nich vyrobených. Popisuje vývoj a aktuální stav souvisejících ...
  • Analýza flexibility dvoutarifních odběrných míst 

   Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Vycpálek Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato práce se zabývá analýzou dat od společnosti PREdistribuce, a. s., získaných z pilotního projektu náhrady stávajících elektroměrů za chytré elektroměry. V rámci analýzy se zkoumá chování odběratelů s distribučními ...
  • Analýza nákladů odběratelů C a D v závislosti na diagramu spotřeby elektřiny 

   Author: Vojtěch Šimončík; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Zamphiropolos Juan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Předmětem diplomové práce "Analýza nákladů odběratelů C a D v závislosti na diagramu spotřeby elektřiny" je zkoumání dat zahrnujících spotřebu, příkon a průběh proudu, naměřených smart metery. Pomocí těchto dat je proveden ...
  • Analýza výkonnosti elektrotechnických firem 

   Author: Andrle Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Audit účetní závěrky podniku 

   Author: Tulach Vojtěch; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jelínek Filip
   Teoretická část této práce se věnuje popisu a definici účetního auditu, legislativnímu rámci a mezinárodním auditorským standardům. V teoretické části jsou dále popsány pracovní postupy auditora při ověřování účetní závěrky ...
  • Bussines plán technologického projektu formule Student na ČVUT&nbsp 

   Author: Záruba Tomáš; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Dobiáš Martin
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou a realizací business plánu k výrobě elektroformule FSE.03., která vznikla pro potřeby technickoekonomických disciplín v soutěži Formula Student. V teoretické části se popisuje především ...
  • Ceny a tarify v elektroenergetice 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této bakalářské práci je porovnání tarifů a cen elektřiny v České republice a zahraničí. Nejdříve je zde popsána struktura tarifů v ČR a vyhodnocení cenově orientovaných složek pro vybrané domácnosti. Dále ...
  • Ceny a tarify v plynárenství 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá zkoumáním cen a tarifů zemního plynu v České republice a zahraničí. Na základě ceníků českých dodavatelů se vypočítávají platby za zemní plyn podle velikosti roční spotřeby modelového zákazníka. Podle ...
  • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

   Author: Vencelík Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...
  • Ceny tepla z CZT a jejich vývoj 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Trinkl Aleš
   Diplomová práce na téma Ceny tepla z CZT a jejich vývoj zpracovává čtyři základní oblasti. První oblast se věnuje popisu obecných principů při centralizované výrobě tepelné energie a technologickému popisu teplofikační ...
  • Efektivnost malé kogenerace 

   Author: Lukáš Havel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem práce je zvolit vhodnou kogenerační jednotku pro instalaci v areálu společnosti ÚJV Řež, a. s. a zpracovat ekonomické vyhodnocení dané instalace. V první části práce se věnuji obecně principu kogenerace, jejím výhodám ...
  • Ekonomická analýza využití biomasy v malých zdrojích 

   Author: Nosek Vít; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Salaba Tadeáš
   Práce zkoumá možnosti a efektivnost využití biomasy v malých zdrojích. V první kapitole se hovoří obecně o biomase s důrazem na její energetické parametry a zpracování pro využití v malých zdrojích. Druhá kapitola diskutuje ...
  • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

   Author: Aleksandra Demura; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
  • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

   Author: Aleksandra Demura; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
  • Ekonomická náročnost provozu osvětlovacích soustav s různými světelnými zdroji 

   Author: Terrich Theodor; Supervisor: Holec Petr; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomické a technické parametry transformátorů 

   Author: Feist Štěpán; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické hodnocení a technické řešení výstavby malé vodní elektrárn 

   Author: Zasadil Pavel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické hodnocení instalace a provozu kogenerační jednotky v teplárně 

   Author: Matěj Štěpánek; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce pojednává o problematice nasazení kogenerační jednotky do Teplárny Písek, a.s. V práci je detailně popsána situace teplárny a její předpokládaný vývoj do budoucna. Dále práce obsahuje popis kogenerační ...
  • Ekonomika nových jaderných zdrojů 

   Author: Nejedlý Miroslav; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomika provozu a výměny transformátorů 

   Author: Hron Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Hejhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práce se zabývá parametry pro návrh transformátoru, principem činnosti transformátoru a vysvětluje jeho optimální zatížení. Výstupem práce je jednak optimální velikost a počet paralelně pracujících transformátorů ...