Now showing items 1-14 of 14

  • Analýza aktuální situace v podporách OZE v České republice 

   Author: Barbora Kopalová; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá podporami obnovitelných zdrojů v České republice. Teoretická část shrnuje enviromentální politiku v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie na úrovni Evropské unie, její vývoj a současný ...
  • Analýza aktuální situace v podporách OZE v Evropě 

   Author: Patrik Šimůnek; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší ekonomických podpor pro obnovitelné zdroje elektrické energie v Evropské unii. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části jsou uvedeny mezinárodní cíle, důvody a dohody ...
  • Analýza spotřeby energie v panelovém domě 

   Author: Alina Demchenko; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem analýzy spotřeby energie v daném panelovém domě na Jižním městě v Praze. V této práci se zabýváme pojmem energetický audit z pohledu legislativy Evropské unie a pojmem obecně. Tato ...
  • Analýza spotřeby energie v rodinném domě 

   Author: Lukáš Hajný; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Janota Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti pokrytí spotřeby energie rodinných domů a vybrat nejvýhodnější řešení pro konkrétní rodinný dům, který je zateplený a má nevyhovující zdroj tepla. V teoretické části jsou popsány ...
  • Hybrid power plant for power supply of autonomous objects 

   Author: Ivan Zhdanov; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   The aim of this thesis is economic evaluation of integration result renewable energy sources in autonomous gas-oil objects. Most of such objects in Russia are not connected to the central network system and have expensive ...
  • Náhrada stávajícího zdroje pro start ze tmy v uhelné elektrárně 

   Author: Jakub Zapletal; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího zdroje záložní energie a nalezením optimálního technologicko-ekonomického řešení. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části je uveden současný technologický ...
  • Návrh a ekonomické zhodnocení malé FVE 

   Author: Vojtěch Češík; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé hybridní fotovoltaické elektrárny a jeho ekonomickým zhodnocením. Je v ní popsán očekávaný budoucí vývoj elektroenergetiky, a především fotovoltaiky v České republice. Následně ...
  • Pájené a lepené elektricky vodivé spoje 

   Author: Oldřich Moravec; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod propojování vodivých cest mezi deskou plošného spoje a elektronickou součástkou. První metoda je tvorba elektricky vodivých spojů s pomocí pájecí pasty a druhá metoda je s ...
  • Pájené a lepené elektricky vodivé spoje 

   Author: Oldřich Moravec; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod propojování vodivých cest mezi deskou plošného spoje a elektronickou součástkou. První metoda je tvorba elektricky vodivých spojů s pomocí pájecí pasty a druhá metoda je s ...
  • Současnost a budoucnost vodíku v elektroenergetice a mobilitě 

   Author: Petr Dobeš; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových technologií a jejich aplikací v praxi. V první části práce je zpracována rešerše současně používaných metod výroby a skladování vodíku. Využití vodíku v mobilitě je ...
  • Technický a ekonomický návrh fotovoltaické elektrárny pro potřeby rodinného domu 

   Author: Mária-Anna Turociová; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá technickým návrhem fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu a ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V teoretické části je popsána současná situace obnovitelných zdrojů ve světě a v České ...
  • Voltage Regulation in The Lighting Nodes of the Electrical Workshop 

   Author: Gennadii Safonov; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   The object of study is the Novosibirsk Concrete Products Plant. This plant is characterized by a large plant area and the huge distance between the workshops, which results in a significant voltage drop in the low-voltage ...
  • Výběr optimální varianty vytápění pro rodinný dům 

   Author: Veronika Rosová; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné varianty vytápění pro konkrétní rodinný dům. V první části je rozebrán energetický audit, energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budov jakožto nástroj k výběru ...
  • Vývoj spotřeby elektřiny 

   Author: Ondřej Tichý; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu vývoje spotřeby elektřiny v České republice, a dále také ve Švédsku a Španělsku. Hlavním cílem této práce je představit problematiku vývoje spotřeby elektřiny, analyzovat vývoj spotřeby ...