Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace lokálních variací geomagnetického pole pro gradiometrickou detekci kovových předmětů pod povrchem. 

   Author: Jakub Bulíček; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Bakalářská práce se zaměřuje na simulaci lokálních variací geomagnetického pole, konkrétně v programu Comsol Multiphysics. Práce obsahuje seznámení se základy gradiometrické detekce kovových předmětů pod povrchem a jeho ...