Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace rekonstrukce/výstavby rodinného/bytového domu 

   Author: Petr Kroneisl; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Jablonská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Následující práce se zabývá problematikou optimalizace rodinného domu v obci Krakovec. Práce je rozdělena do několika částí. Zprvu je popsán současný stav objektu za účelem určení počáteční fáze pro následné zásahy. Dále ...
  • Využití solární energie v podmínkách ČR 

   Author: Jablonská Šárka; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím solární energie v podmínkách České republiky a to se zaměřením na porovnání fotovoltaických a fototermických panelů. Jsou zhodnoceny podmínky, které využití solárních technologií ...