Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení anizotropie struktur vyrobených aditivní technologií 

   Author: Markéta Klimtová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Chadima David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením anizotropie struktur vytvořených 3D tiskem a ekonomickým zhodnocením těchto technologií se zaměřením na Fused Filament Fabrication (FFF) a stereolitografii (SLA). V první části ...