Now showing items 1-3 of 3

  • Akumulace elektrické energie pro dobíjení elektromobilů v kombinaci s obnovitelným zdrojem energie. 

   Author: Jan Linhart; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem ultrarychlé dobíjecí stanice se šesti stojany pro souběžné dobíjení až dvanácti vozidel. Stanice využívá lokální obnovitelný zdroj elektrické energie v podobě fotovoltaické elektrárny na ...
  • Nízkokarbonové technologie v distribučních sítích 

   Author: Abdullah Essa; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Hrouda Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Abnovitelné zdroje energie (OZE) v distribučních soustavách (DS) nabývají na důležtitosti a v budoucnu budou hrát v DS důležitou roli. Tato diplomová práce popisuje základní informace o OZE a jejich principech činnosti. V ...
  • Řídicí systém výrobního provozu 

   Author: Josef Bartoníček; Supervisor: Kaszonyi Pavel; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky řídicího systému výrobního provozu. Předkládá přehled o různých typech řídicích systémů a jejich použití v technické praxi. Uvádí důležité technické normy ČSN ...