Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv kompenzace kabelových sítí na stabilitu zdrojů 

   Author: Nádvorník Josef; Supervisor: Pistora Martin; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Diplomová práce se zabývá vlivy kabelizace a její kompenzace na stabilitu zdrojů v elektrizační soustavě. V teoretické části se práce zaměřuje na technický popis stability soustavy se zaměřením na úhlovou stabilitu. Praktická ...