Now showing items 1-1 of 1

  • Využití bateriových úložišť a UPS v podpůrných službách 

   Author: Jan Vaniščák; Supervisor: Votava Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce je z části rešerše a ekonomická studie. Zabývá se možným využitím záložních zdrojů a bateriových uložišť v podpůrných službách. První tři kapitoly se zabývají úvodem do podpůrných služeb, záložních zdrojů a bateriových ...