Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování vlivu dobíjení elektromobilů na poměry v distribuční síti 

   Author: Tomáš Filip; Supervisor: Kůla Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomové práce, vypracované na ČVUT v Praze, je modelace vlivu dobíje-ní elektromobilů na poměry v distribuční síti nízkého napětí. V první části této práce se zabývá přiblížením problematiky elektromobility a ...