Now showing items 1-1 of 1

  • Vyrovnání diagramu zatížení s využitím elektrolýzy vody 

   Author: Kladiva Jakub; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Bureš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení, které dokáže vyrovnat diagram zatížení průmyslového podniku. V teoretické části práce jsou popsány možnosti akumulace elektrické energie a možnosti elektrolýzy. Výstupem této ...