Now showing items 1-3 of 3

  • Hodnocení veřejného osvětlení pomocí energetických a ekonomických ukazatelů 

   Author: Dvořák Vojtěch; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Zálešák Jan
   Tato práce je zaměřena na hodnocení veřejného osvětlení z energetického a ekonomického hlediska. Teoretická část je věnována rozboru veřejného osvětlení, popisu norem a vzorců. V praktické části je nejprve posuzována ...
  • Návrh osvětlovací soustavy komunikace 

   Author: Tomáš Jakub; Supervisor: Zálešák Jan; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Osvětlování komunikací v podmínkách mezopického vidění 

   Author: Tomáš David; Supervisor: Zálešák Jan; Opponent: Panská Zuzana
   Předmětem této diplomové práce je problematika mezopického vidění v rámci veřejného osvětlení. V teoretické části je jedna kapitola věnována fyziologii oka. V dalších kapitolách je pak rozebrána problematika měření mezopického ...