Now showing items 1-4 of 4

  • Hodnocení veřejného osvětlení pomocí energetických a ekonomických ukazatelů 

   Author: Dvořák Vojtěch; Supervisor: Žák Petr; Opponent: Zálešák Jan
   Tato práce je zaměřena na hodnocení veřejného osvětlení z energetického a ekonomického hlediska. Teoretická část je věnována rozboru veřejného osvětlení, popisu norem a vzorců. V praktické části je nejprve posuzována ...
  • Možnosti užití tunable white svítidel pro osvětlení komunikací 

   Author: Bharath Chandran; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Zálešák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Diplomová práce se zabývá aplikací biodynamických svítidel na osvětlení silnic. Práce je rozdělena do několika částí. První část zahrnuje teoretické aspekty současného systému osvětlení silnic vysvětlující trendy proudů, ...
  • Návrh osvětlovací soustavy komunikace 

   Author: Tomáš Jakub; Supervisor: Zálešák Jan; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Osvětlování komunikací v podmínkách mezopického vidění 

   Author: Tomáš David; Supervisor: Zálešák Jan; Opponent: Panská Zuzana
   Předmětem této diplomové práce je problematika mezopického vidění v rámci veřejného osvětlení. V teoretické části je jedna kapitola věnována fyziologii oka. V dalších kapitolách je pak rozebrána problematika měření mezopického ...