Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh kogenerační jednotky pro průmyslový areál 

      Author: Moravec Jan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kuchta Karel
      Diplomová práce se věnuje problematice kombinované výroby elektřiny a tepla tzv. kogenerací. V první části je představen princip kogenerace se svými výhodami a nevýhodami. Druhá část pojednává o používaných technologiích ...