Now showing items 1-4 of 4

  • Energetika chladicího systému pro datacentrum 

   Author: Pavel Špingl; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   V diplomové práci je uveden přehled k problematice rozvodů chladu a vysvětlena funkce prvků v chladicím systému, který obsahuje kompresorové a absorpční chladicí jednotky, výměníky a točivou redukci. Dále je v diplomové ...
  • Energetika datacentra se vzduchovým a vodním chlazením 

   Author: Lukáš Wimmer; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   V rámci diplomové práce je rozebrána problematika chlazení pomocí absorpčních chladicích jednotek a s nimi související výrobou elektrické energie točivými redukcemi tlaku. Dále je pro zadaný systém vyhodnocena časová potřeba ...
  • Provoz elektrárny v ostrovním režimu k zásobování kritické infrastruktury 

   Author: Kůla Jan; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Využití HVDC technologie v distribuční soustavě pro zvýšení resilience kritické infrastruktury 

   Author: Katarína Čerňanová; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cieľom tejto práce je overenie prínosu HVDC technológie pre zvýšenie resiliencie distribučnej sústavy. Práca je členená do troch častí. Prvá, rešeršná časť, práce sa zaoberá legislatívnym rámcom a vymedzením pojmov a ...