Now showing items 1-8 of 8

  • Analýza roční výtěžnosti fotovoltaických elektráren 

   Author: Tauchman Jakub; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Impulsní charakteristika baterií 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kmínek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá impulzní diagnostikou elektrochemických zdrojů. Z teoretických poznatků o elektrochemické přeměně energií plynou závěry, že při vhodné měřící metodě může impulzní diagnostika rozpoznat více parametrů, ...
  • Koncentrátorové fotovoltaické systémy 

   Author: Petřík Vladimír; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Optimalizace oběhu baterií 

   Author: Fulka Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá rešerší stávajícího systému nabíjení baterií v závodě Kvasiny a následné vydávání do oběhu. Práce seznamuje s principem používaného systému. Následuje návrh optimalizace stávajícího systému nabíjení ...
  • Posouzení vhodnosti bateriových systémů pro podpůrné služby v České republice a Kazachstánu 

   Author: Vinogradov Vitaliy; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se věnuje možnosti využiti bateriových systémů pro zlepšeni kvality dodávky elektřiny v České Republice a Kazachstánu. V první častí je popsána situace s vývojem OZE v České Republice a Kazachstánu. ...
  • Regenerace olověných akumulátorů 

   Author: Janák Jakub; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Vaculín Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Spektrální citlivost fotovoltaických článků 

   Author: Kubíček Martin; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Systém pro zatížení experimentálního PV panelu 

   Author: David Petr; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Pačanda Robert
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit systém pro zatížení testovaného fotovoltaického (FV) panelu schopného dlouhodobé činnosti ve venkovním prostředí. Úkolem systému je sledování bodu maximálního výkonu FV ...