Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh elektroinstalace pro dřevozpracující podnik 

      Author: Horký Pavel; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Procházka Radek
      Práce se zabývá postupným návrhem dřevozpracujícího podniku. Práce je však zaměřena pouze na část podniku související bezprostředně s výrobou. V první části je sestaven výrobní program, na který navazuje výběr strojů ...