Now showing items 1-3 of 3

  • Model indukčního ohřevu pro manipulaci s rotorovými obručemi 

   Author: Petrášek Jan; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Musálek Lubomír
  • Model kolejnicového urychlovače neferomagnetických kovových těles a jeho experimentální ověření 

   Author: Tichý Tomáš; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Mach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Hlavní část práce pojednává o matematickém modelování kolejnicového urychlovače. Modely jsou rozděleny na model obvodový, model elektromagnetického pole, model mechanický, model ztrátový a celkový model, založený na bilanci ...
  • Sdružený model elektromagnetického aktuátoru s delší přídržnou dobou 

   Author: Budai Peter; Supervisor: Doležel Ivo; Opponent: Roman Hamar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Táto diplomová práca rieši problematiku modelovania elektromagnetických aktuátorov a súčasne aj modelovania magnetických silových polí. Teoretický rozbor tejto problematiky je v časti venovanej matematickému modelu a model ...