Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace BLDC motoru v ANSOFT Maxwell 3D 

   Author: Dusane Prathamesh; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Bernat František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
   Tato práce pojednává o simulaci Brush-less stejnosměrný proud stroj v ANSYS Maxwell - životní prostředí. Stroj je vybrán pro vysoce výkonné elektrického kole jako motor nad (Program OSN pro životní prostředí UNEP) metropolitní ...
  • Úspory elektrické energie při otáčkové regulaci vysokotlakých čerpadel 

   Author: Matyska Pavel; Supervisor: Bernat František; Opponent: Buhr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)