Now showing items 1-7 of 7

  • Current Controlled Buck Converter Based PV Array Emulator 

   Author: Prajapati Sahilkumar Arvindbhai; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Burda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   It is difficult to obtain the output characteristics of a PV module, due to the fact of the changing environmental conditions. Thus, a PV emulator, which is a power electronic converter that reproduces the desired output ...
  • Modelování synchronního reluktančního motoru 

   Author: Emre Sakar; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Současný pokrok na poli řízení elektrických motorů dostává do popředí zájmu synchronně reluktanční motory, které jsou považovány jako alternativní pohon pro aplikace vyžadujících vysokých výkonů. Důvodem zvýšeného zájmu o ...
  • Napájecí systém vysokorychlostní železnice 

   Author: Servín Marson Dalva Leonor; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Bauer Jan
   Vysokorychlostní doprava zažívá celosvětově nevídaný rozkvět a růst. Potřeba velké přepravní kapacity ve světě vede k diskuzi o omezení emisí oxidu uhličitého. Jako řešení se jeví vyšší využívání železniční dopravy, která ...
  • Návrh a konstrukce soft startéru pro asynchronní motory do 5KW 

   Author: Kroupa František; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Bráza Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou spouštění asynchronních motorů s kotvou nakrátko a především návrhem a konstrukcí zařízení Soft startér, pomocí kterého jsou tyto rozběhy realizovány. Cílem práce bylo navrhnout ...
  • Řízení pohonu jedné osy pomocí PLC Siemens 

   Author: Niken Rajeshkumar Khajanchi; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kozák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce je zaměřena především na software Siemens TIA, PLC modul S7 1200 a jeho aplikaci pro ovládání motoru pomocí vizualizace automatizovaného procesu z dotykového panelu HMI, kde můžeme monitorovat a řídit proces a ...
  • Řízení výstupního napětí moderních svařovacích zdrojů 

   Author: Švamberg Jan; Supervisor: Maryška Jiří; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace elektromobilu s různými topologiemi elektromechanické části 

   Author: Chauhan Vyas Singh; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Cílem této diplomové práce je "Simulace elektrického vozidla Včetně různých komponentů hnacího ústrojí "je konstrukce energie Model elektrického vozidla včetně různých komponentů hnacího ústrojí Pomocí simulačního nástroje, ...