• Current Controlled Buck Converter Based PV Array Emulator 

   Autor: Prajapati Sahilkumar Arvindbhai; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Burda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   It is difficult to obtain the output characteristics of a PV module, due to the fact of the changing environmental conditions. Thus, a PV emulator, which is a power electronic converter that reproduces the desired output ...
  • Napájecí systém vysokorychlostní železnice 

   Autor: Servín Marson Dalva Leonor; Vedoucí práce: Tlustý Josef; Oponent práce: Bauer Jan
   Vysokorychlostní doprava zažívá celosvětově nevídaný rozkvět a růst. Potřeba velké přepravní kapacity ve světě vede k diskuzi o omezení emisí oxidu uhličitého. Jako řešení se jeví vyšší využívání železniční dopravy, která ...
  • Návrh a konstrukce soft startéru pro asynchronní motory do 5KW 

   Autor: Kroupa František; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Bráza Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou spouštění asynchronních motorů s kotvou nakrátko a především návrhem a konstrukcí zařízení Soft startér, pomocí kterého jsou tyto rozběhy realizovány. Cílem práce bylo navrhnout ...
  • Řízení výstupního napětí moderních svařovacích zdrojů 

   Autor: Švamberg Jan; Vedoucí práce: Maryška Jiří; Oponent práce: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace elektromobilu s různými topologiemi elektromechanické části 

   Autor: Chauhan Vyas Singh; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Cílem této diplomové práce je "Simulace elektrického vozidla Včetně různých komponentů hnacího ústrojí "je konstrukce energie Model elektrického vozidla včetně různých komponentů hnacího ústrojí Pomocí simulačního nástroje, ...