• Návrh venkovní transformovny 110/22 kV - část 110 kV 

      Autor: Bárta Tomáš; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Vybíralík František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
      Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem transformační stanice 110/22 kV. Práce vychází z projektu na obnovu stanice TR Příbram Brod, jejíž vybavení je na hraně technické životnosti a pro zabezpečení dodávky elektrické ...