Now showing items 1-1 of 1

  • Omezovače přepětí při nesinusovém napěťovém namáhání 

   Author: Ivan Chromeček; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá vlivem vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na omezovače přepětí pro vysokonapěťové aplikace. V rešeršní části jsou nejprve rozebrány základní typy svodičů používaných v soustavách vysokého napětí. ...