Now showing items 1-1 of 1

  • Použitelnost sdružených vedení přenosové a distribuční soustavy 

   Author: Alma Deleut; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá porovnatelnosti sdružených vedení přenosové a distribuční soustavy s realizaci vedení na samostatných stožárech. Dále popisuje elektromagnetické pole v okolí sdruženého, přenosového a distribučního ...