Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a posouzení obnovy malé vodní elektrárny 

   Author: Anna Houfková; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Rimbala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení obnovy malé vodní elektrárny, konkrétně se jedná o stávající elektrárnu ve Vilémově, nedaleko Rokytnice nad Jizerou. Nejprve je obsaženo teoretické pojednání o malých ...
  • Návrh malé vodní elektrárny 

   Author: Čeněk Malík; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   V této bakalářské práci je proveden návrh řešení rekonstrukce malé vodní elektrárny Bedřichov, která je provozována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. při úpravně vod v Bedřichově. Obsahem práce je zejména ...