Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv tvaru dutinky na výbojovou činnost uvnitř pevných elektroizolačních materiálů 

   Author: Vojtěch Douda; Supervisor: Šefl Ondřej; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů se zaměřením na porovnání parametrů těchto výbojů v závislosti na rozměrech defektu v PET-G materiálu. V prvé části je kladen důraz na popis problematiky, ...