Now showing items 1-1 of 1

  • Revize pravidel pro nastavování ochran v síti VN 

   Author: Vízdal Tomáš; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nastavení ochran v distribuční síti vysokého napětí společnosti PREdistribuce, a.s.. V první části práce je zmapován současný stav distribuční sítě vysokého napětí, včetně ...