Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv FVE na distribuční soustavu 

      Author: Koubek Ondřej; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Müller Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)