• Návrh elektroinstalace ve zdravotnickém objektu 

   Autor: Košťál Eduard; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh elektroinstalace pro speciální účely 

   Autor: Tvrdík Jaroslav; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Fencl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Moderní elektroinstalace v rodinném domku. 

   Autor: Žemlička Jiří; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Fencl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh elektrického vytápění objektu 

   Autor: Kouřil Pavel; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektrické výboje v elektroenergetice 

   Autor: Héder Zsolt; Vedoucí práce: Kvasnička Vladislav; Oponent práce: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh elektroinstalace v bytové zástavbě 

   Autor: Hercl Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt distribuční trafostanice 

   Autor: Netušil Jindřich; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Sýkora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh vytápění RD pomocí tepelného čerpadla 

   Autor: Linhart Tomáš; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní tavící kelímková indukční pec 

   Autor: Pátek Petr; Vedoucí práce: Musil Ladislav; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj parametrů světelných zdrojů 

   Autor: Fišer Pavel; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Veselka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Úspory elektrické energie - energetický audit 

   Autor: Absolonová Hana; Vedoucí práce: Tůma Jiří; Oponent práce: Zamazalová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření napětí a proudů v elektroenergetice 

   Autor: Třešňák David; Vedoucí práce: Hlaváček Jan; Oponent práce: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Fotovoltaické elektrárny posuzovány metodou LCA 

   Autor: Hanyš Ondřej; Vedoucí práce: Tůma Jiří; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetické zdroje budoucnosti 

   Autor: Tesařík Jan; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektrická pevnost kapalných izolantů 

   Autor: Sládek Jan; Vedoucí práce: Kvasnička Vladislav; Oponent práce: Brázdil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh elektroinstalace administrativní budovy 

   Autor: Chrpa Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Náhradní a záskokové zdroje elektrické energie 

   Autor: Knap Václav; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Paclt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Numerické metody pro výpočet ustálených chodů soustav 

   Autor: Burda Tomáš; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Připojování obnovitelných zdrojů do ES 

   Autor: Kamenický Marek; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Sýkora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozsáhlé poruchy v elektrizačních soustavách 

   Autor: Veselý Stanislav; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)