Now showing items 1-1 of 1

    • Simulace indukčního ohřevu v prostředí ANSYS Academic Research EM 

      Author: Hornová Jitka; Supervisor: Buhr Karel; Opponent: Hercík Petr
      Tato diplomová práce se zabývá teorií indukčního ohřevu se zaměřením na simulace vybraných modelů v prostředí Maxwell 3D a ePhysics. Simulace se zaměřují zejména na elektro - tepelné děje, vlivy změn kmitočtu, materiálových ...