Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh systému pro dohled a vyrovnávání dobíjení trakčního akumulátoru 

      Author: Richter Michal; Supervisor: Laciga Petr; Opponent: Košík Michal
      Richter, M.: Návrh systému pro dohled a vyrovnávání dobíjení trakčního akumulátoru Diplomová práce, Praha 2015 Tato práce si klade za cíl navrhnout systému pro dohled a vyrovnávání dobíjení trakčního akumulátoru(BMS) pro ...