Now showing items 1-1 of 1

    • Nouzové napájení elektrárenského bloku 

      Author: Iška Martin; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Urban Ivan
      Tato diplomová práce se zabývá problematikou připojení a dimenzování nouzového zdroje pro rozběh elektrárenského bloku v případě bezproudého stavu distribuční soustavy. Nejprve se zabývám poruchami v elektrizační soustavě, ...